Gazeta Agronews Nr.12

DR HAB. ROMAN KIERZEK PROF. NADZW. INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PIB POZNAŃ kolana pszenicy ozimej. Należy pamiętać, że wyższe dawki herbicydów wymienionych w tabelach należy stosować przy zwalczaniu chwastów znajdujących się w późniejszych fazach rozwojowych. Mieszaniny zbiornikowe na chwasty dwuliścienne W okresie wiosennym w celu poprawy efektywności chwastobójczej lub uzyskania dodatkowego zniszczenia uciążliwych gatunków dwuliściennych można stosować mieszaniny zbiornikowe dwóch handlowych herbicydów. Przykładem może być skuteczna mieszanina herbicydu Granstar 75 WG łącznie ze środkami Starane 250 EC lub Starane Super 101 SE, szczególnie przeciw przytuli czepnej. Inne efektywne mieszaniny zwiększające zakres zwalczanych gatunków zawarto w tabeli 3. Duża różnorodność w występowaniu gatunków dwuliściennych sprawia, że dobór herbicydów do zabiegu należy wykonać w oparciu o dokładną analizę stanu zachwaszczenia na plantacji, a następnie zweryfikowaniu tych informacji z etykietą wybranych herbicydów. W trakcie oprysku rośliny zbóż jak i chwastów powinny być suche, nie wolno wykonywać zabiegu po deszczu, albo tuż przed spodziewanym opadem. PSZENICA JĘCZMIEŃ PSZENŻYTO ŻYTO KOMBINACJE HERBICYDOWE SUBSTANCJE CZYNNE DAWKI NA HEKTAR UWAGI BEZPOŚREDNIO PO RUSZENIU WEGETACJI WIOSENNEJ DO FAZY KOŃCA KRZEWIENIA (DO BBCH 29) x - x - Starane 250 EC + Granstar 75 WG fluroksypyr + tribenuron 0,3 l + 15 g x x x x Starane Super 101 SE + Granstar 75 WG (florasulam + fluroksypyr) + (tribenuron) 1,0 l + 15 g WIOSNĄ OD POCZĄTKU KRZEWIENIA DO PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 21-31) x - x x Galmet 20 SG + Galaper 200 EC (metsulfuron metylu) + (fluroksypyr) 20 g + 0,4-0,6 l Zwiększony zakres zwalczanych gatunków (np. przytulia czepna i samosiewy rzepaku) x - x x Galmet 20 SG + Fluroherb 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Galmet 20 SG + Herbistar 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Primstar 20 SG + Galaper 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Primstar 20 SG + Fluroherb 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Primstar 20 SG + Herbistar 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Superherb 20 SG + Galaper 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Superherb 20 SG + Fluroherb 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l x - x x Superherb 20 SG + Herbistar 200 EC 20 g + 0,4-0,6 l W FAZIE KRZEWIENIA DO DRUGIEGO KOLANKA ( BBCH 21-32) x - - - Chwastox MP 600 SL + Chwastox Turbo 340 SL (mekoprop-p) + ( MCPA + dikamba) 0,5 l + 1,5 l WIOSNĄ PORUSZENIU WEGETACJI DO FAZY TRZECIEGO KOLANKA (DO BBCH 33) x - x - Coma 20 WG + Aurora 40 WG (metsulfuron metylu) + (karfentrazon etylowy) 20 g + 50 g Zwiększony zakres zwalczanych gatunków x - x - Desperado 20 WG + Aurora 40 WG 20 g + 50 g x - x - Pike 20 WG + Aurora 40 WG 20 g + 50 g x - x - Sheriff 20 WG 20 WG + Aurora 40 WG 20 g + 50 g x - x - Winnetou 20 WG + Aurora 40 WG 20 g + 50 g WIOSNĄ W FAZIE PEŁNI KRZEWIENIA (BBCH 25) x - - - Agro Diflufenikan 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL (diflufenican DFF) + (MCPA + dikamba) 0,1 + 2,0 l Zwiększony zakres zwalczanych gatunków x - - - Golden Fenikan 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL 0,1 + 2,0 l x - - - Legato 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL 0,1 + 2,0 l x - - - Komandos 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL 0,1 + 2,0 l x - - - Mac-diflufenikan 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL 0,1 + 2,0 l x - - - Pro fenican 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL 0,1 + 2,0 l x - - - Stakato 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL 0,1 + 2,0 l Tabela 3. Mieszaniny zbiornikowe do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych (zwiększony zakres zwalczanych gatunków) - przykłady 13 TEMAT NUMERU

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=