Gazeta Agronews Nr.12

N owoczesny zestaw herbicydowy Pike&Tayson do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach jest efektem wieloletnich doświadczeń przeprowadzonych przez koncern F&N Agro na różnych stanowiskach w wielu regionach Polski. Duża różnorodność i odległość plantacji doświadczalnych powodowała, że na polach występowały odmienne gatunki chwastów,jak również w poszczególnych sezonach wegetacyjnych dominowały inne chwasty. Zestaw Pike&Tayson został tak stworzony aby zagwarantować bezwzględne zniszczenie jak największej liczy chwastów, starając się jednocześnie zredukować ilość zużytej substancji chemicznej w przeliczeniu na ha, co jest zgodne z nowoczesną integrowaną ochroną roślin. Pike&Tayson daje możliwość rezygnacji z jednego z preparatów w zależności od stanu gatunkowego chwastów na danym stanowisku czy plantacji. Ma to szczególne znaczenie na uboższych glebach, gdzie na ogół mniejsza zawartość próchnicy i bakterii glebowych wpływa na wolniejszy rozkład substancji chemicznych. W zestawie wykorzystany jest efekt synergizmu 2 preparatów: Pike 20 WG zawierający nową substancję aktywną- Metsulfuron metylowy oraz Tayson 464 SL zawierający 2 substancje aktywne z grupy regulatorów wzrostu. Dwa preparaty i aż 3 substancje aktywne wzajemnie uzupełniają się w działaniu i w spektrum zwalczanych chwastów. Herbicyd Pike20WG wyróżnia się np. dobrym działaniem na Fiołka polnego, który wiosną może być bardzo uciążliwy. Odmienny sposób działania Taysona464 SL okazuje się w obecnym czasie wielką zaletą w zapobieganiu powstawania odporności oraz w niszczeniu szczepów chwastów już odpornych na herbicydy sulfonylo mocznikowe. Na bazie licznych doświadczeń w zbożach jarych rekomendowany jest zestaw w dawkach: Pike20 WG – 20 g/ha + Tayson 464 SL – 0,5l/ha. Do zestawu dołączony jest także adiuwant Mediator Max, który ogranicza wpływ złych warunków pogodowych takich jak: nocne spadki temp. poniżej 5°C, niespodziewany deszcz po zabiegu lub susza. Mediator Max idealnie rozprowadza ciecz roboczą po liściach i innych organach chwastów, polepsza i przyśpiesza wchłanianie herbicydów, co w efekcie potęguje ich działanie szczególnie w stosunku do ekspansywnych chwastów o dużej powierzchni liści takich jak Komosa czy samosiewy rzepaku. W zbożach ozimych, w siedliskach o dużej presji przytulii czepnej istnieje potrzeba zwiększenia dawki Taysona464 SL do 1,0 l/ ha. Przy pełnej dawce Taysona nie ma też potrzeby dodawania adiuwanta. Dla klientów, którzy zakupią zestaw Pike&Tayson zespół F&N Agro służy dodatkową pomocą w rozpoznawaniu chwastów oraz w ewentualnej rezygnacji z jednego z komponentów zestawu. „PIKE & TAYSON” NOWOCZESNY ZESTAW DO ZWALCZANIA CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH W ZBOŻACH. GRZEGORZ WIESZOŁEK F&N AGRO POLSKA SP. Z O.O. DZIAŁ ROZWOJU I DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH gwieszo łek@fnagro.pl 14 NUMER 12 PRODUKCJA ROŚLINNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=