Gazeta Agronews Nr.12

Zakres substancji czynnych przeznaczony do zwalczania chwastów w okresie wiosennym jest bardzo ograniczony (tabela 1). Do wczesnych zabiegów w rzepaku, w okresie zimowego spoczynku wegetacyjnego (na glebę bez okrywy śnieżnej), zalecane są herbicydy oparte na propyzamidzie. Ta substancja czynna charakteryzuje się najskuteczniejszym działaniem w zakresie temperatur od 0o do 15oC i jest podatna na szybszy rozkład pod wpływem promieniowania słonecznego. Środki zawierające propyzamid należy zatem stosować jak najwcześniej (im większe nasilenie promieni słonecznych, tym krótszy okres efektywnego działania). Propyzamid jest jedyną substancją czynną niszczącą grupę chwastów dwu- i jednoliściennych, w tym samosiewów zbóż. Aktualnie propyzamid, oprócz znanego herbicydu Kerb 50 WP, jest oferowany w kilku produktach z importu równoległego. Należy zwrócić uwagę na różnice w dawkowaniu na hektar, w zależności od formulacji środka (WP zawiera 500 g/kg, SC 400 g/l substancji czynnej). Niestety tylko Kerb 50 WP, zgodnie z rejestracją można stosować po ruszeniu wegetacji. Chlopyralid należy do substancji czynnych efektywnie zwalczających licznie występujące w rzepaku gatunki rumianowate (rumiany i rumianki, w tym zimująca i bardzo konkurencyjną marunę bezwonną). Skutecznie zwalcza chwasty w fazie rozety, natomiast w późniejszych fazach powoduje silne zahamowanie wzrostu i ograniczenie konkurencyjnego oddziaływania chwastów na roślinę uprawną. W okresie wiosennym herbicydy oparte na chlopyralidzie skutecznie zwalczają w rzepaku takie gatunki uciążliwe jak chaber bławatek i gatunek wieloletni – ostrożeń polny. W okresie wiosennym na plantacjach nie chronionych jesienią należy się spodziewać znacznego zachwaszczenia, w tym często gatunkami będącymi w zaawansowanych fazach rozwojowych. Do skutecznego eliminowania takich chwastów najlepiej stosować herbicydy o szerokim spektrum działania, czyli środki wielokomponentowe (przynajmniej z dwóch substancji czynnych w gotowej mieszaninie fabrycznej) lub mieszaniny zbiornikowe. W przypadku tego drugiego rozwiązania w okresie wiosennym w rzepaku zaleca się tylko nieliczne mieszaniny (Kerb 50 WP + Lontrel 300 SL). Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanin fabrycznych dwóch substancji czynnych tj. chlopyralidu i pikloramu Do wczesnych zabiegów w rzepaku, w okresie zimowego spoczynku wegetacyjnego (na glebę bez okrywy śnieżnej), zalecane są herbicydy oparte na propyzamidzie. SUBSTANCJA CZYNNA HERBICYDY DAWKI [L, KG/HA] ZIMA, OKRES SPOCZYNKU WEGETACYJNEGO propyzamid Kerb 50 WP 1,0-1,5 Barclay Propyz SC 1,25-1,875 PPZ-400 SC 1,25-1,875 Propyzaflash SC 1,25-1,875 TurboPropyz SC 1,25-1,875 WCZESNĄ WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI propyzamid Kerb 50 WP 1,0-1,5 propyzamid + chlopyralid Kerb 50 WP + Lontrel 300 SL 1,0 + 0,3 WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI DO ROZPOCZĘCIA TWORZENIA PĄKÓW KWIATOWYCH chlopyralid Cliophar 300 SL 0,3-0,4 Faworyt 300 SL 0,3-0,4 Lontrel 300 SL 0,3-0,4 Lontrel 72 SG 0,14-0,28 Songhai 300 SL 0,3-0,4 WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI DO FAZY WYTWORZENIA PĘDU Z ZACZĄTKAMI PĄKÓW KWIATOWYCH chlopyralid + pikloram Borowik 334 SL 0,35 Galera 334 SL 0,35 Kratos 0,35 Tabela 1. Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym w okresie wiosennym 17 PRODUKCJA ROŚLINNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=