Gazeta Agronews Nr.12

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN W PRAKTYCE Z DNIEM 1. STYCZNIA 2014 WESZŁY W ŻYCIE PRZEPISY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU STOSOWANIA METOD INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN. ROLNICY SĄ ŚWIADOMI KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA NARZUCONYCH ZASAD, ALE CZY SĄ PRZYGOTOWANI DO STOSOWANIA ICH W PRAKTYCE? O WDRAŻANIE INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN NA GRUNCIE POLSKIM ZAPYTALIŚMY DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ROŚLIN MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - - MAŁGORZATĘ SURAWSKĄ. R edakcja A gro N ews : Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie o IOR. Czy przepisy w nim zawarte są ułatwieniem czy utrudnieniem dla producentów rolnych? M ałgorzata S urawska : Na wstępie chciałabym podkreślić, że integrowana ochrona roślin, która obowiązuje od 1. stycznia 2014 r., nie jest koncepcją nową, lecz wypracowaną szereg lat temu, od dawna promowaną w naszym kraju. Zasady integrowanej ochrony roślin od wielu lat są obecne tak w podręcznikach ochrony roślin, jak i w programach obowiązkowych szkoleń dla osób stosujących środki ochrony roślin. Wszystkie elementy integrowanej ochrony roślin zawiera również dobrowolny system jakości i certyfikacji żywności – integrowana produkcja. Trudno jest więc w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, gdyż przez wielu producentów rolnych te zasady racjonalnego stosowania chemicznej ochrony, które bez wątpienia wymagają sięgania po wiedzę fachową, są od dawna stosowane. R edakcja A gro N ews : Jakie kroki podjęło Ministerstwo by ułatwić rolnikom zrozumienie zasad i obowiązków wynikających z rozporządzeniem o IOR? 20 NUMER 12 ROZMOWA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=