Gazeta Agronews Nr.12

M ałgorzata S urawska : Już od 2009 roku, zaraz po przyjęciu przepisów UE, resort rolnictwa zintensyfikował działania mające na celu popularyzowanie zasad integrowanej ochrony roślin oraz przybliżenie ich producentom rolnym. Informacje o integrowanej ochronie roślin upowszechniane były poprzez media, a także w trakcie konferencji branżowych, targów i spotkań z rolnikami. Aby ułatwić producentom rolnym dostosowanie metod produkcji do nowych wymogów, na stronie internetowej MRiRW, zamieszczone zostały metodyki integrowanej ochrony roślin dla 43 upraw, obejmujące uprawy roślin warzywnych, sadowniczych, przemysłowych, rolniczych, grzybów jadanych, a także uprawy leśne, ponieważ – co należy podkreślić – wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin dotyczy nie tylko producentów rolnych lecz wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Na stronach internetowych ministerstwa dostępne są także materiały określone jako „poradniki dobrej praktyki ochrony roślin”, poświęcone najważniejszym problemom zwianym z planowaniem i wykonywaniem zabiegów, takie jak: kalibracja opryskiwaczy, zasady BHP, ochrona zapylaczy. Ponadto, na stronach internetowych Ministerstwa, znaleźć można informacje o dostępnych systemach wspomagania decyzji w ochronie roślin, które powinny być podstawowym narzędziem planowania zabiegów. Na szczególną uwagę zasługuje internetowy system sygnalizacji agrofagów, wyszukiwarka środków ochrony roślin czy też wyszukiwarka odmian. Prace nad nowymi systemami wspomagania decyzji, a także doskonalenie programów już istniejących, są prowadzone przez resortowe instytuty naukowe m.inn. w ramach programów wieloletnich już realizowanych oraz przygotowywanych do przyjęcia przez Radę Ministrów. Ministerstwo dostrzega bowiem w pełni potrzebę doskonalenia narzędzi koniecznych do prawidłowego wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin. Szczegółowy zakres realizowanych przez administrację zadań został ujęty w Krajowym Planie Działania na lata 2013-2017. R edakcja A gro N ews : Na jakim etapie, wg Pani, jest obecnie wdrażanie IOR? M ałgorzata S urawska : Stosowanie w praktyce przez rolników ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin nie jest niczym nowym. Podstawowym elementem integrowanej ochrony roślin jest świadome i profesjonalne zarządzanie uprawami oparte na wiedzy, z dbałością o konsumentów i środowisko. Zasady takie jak: monitorowanie organizmów szkodliwych, wykorzystanie systemów wspomagania decyzji, programów ochrony, stosowanie właściwej agrotechniki, wykorzystanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, stosowanie 21 ROZMOWA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=