Gazeta Agronews Nr.12

występowania organizmów szkodliwych w uprawach, właściwy dobór preparatu do zidentyfikowanych problemów, rotację preparatów oraz stosowanie w pierwszej kolejności środków selektywnych, nie niszczących fauny pożytecznej w tym zapylaczy, bezpiecznych dla środowiska wodnego. Jeżeli analiza ewidencji oraz informacje udzielone przez rolników wykażą, że naruszone zostały zasady integrowanej ochrony roślin, może to stanowić podstawę do pobrania prób na obecność pozostałości środków. Ponieważ wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin jest procesem długofalowym, w początkowym okresie inspektorzy PIORiN w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będą przede wszystkim pouczali rolników oraz wydawali zalecenia dotyczące działań naprawczych. Kontrole te będą miały zatem także walor edukacyjny. Niezależnie od tego należy jednak pamiętać, że inspektorzy PIORiN dysponują uprawnieniami do nałożenia w przypadku nie stosowania się do wydanych zaleceń kary grzywny w drodze mandatu karnego. Nawet w początkowym okresie obowiązywania omawianych regulacji uprawnienia te powinny być wykorzystywane przez inspektorów w przypadku poważnego naruszenia przepisów, stwarzającego realne zagrożenie dla człowieka lub dla środowiska. ROZMAWIAŁA MARTA NOWAK-WOŹNICA 25 ROZMOWA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=